WETTELIJK

Precontractuele informatieplicht kredieten

Ons kantoor is gehouden tot het naleven van de “Precontractuele informatieplicht voor kredieten” en deelt u dit verband volgende informatie mee:

IDENTITEIT

Zakenkantoor Luyssen
Zeelaan 34
8660 De Panne
058 41 24 33
info@zakenkantoor-luyssen.be
www.zakenkantoor-luyssen.be

REGISTRATIE BIJ DE FSMA (AUTORITEIT VOOR FINANCIELE DIENSTEN EN MARKTEN)

Ons kantoor is, met ondernemingnummer BE0434.666.205,  ingeschreven in het register van bemiddelaars inzake hypothecair krediet naar Belgisch Recht, in het statuut makelaar in hypothecair krediet en consumentenkrediet.

Deze inschrijving kunt u steeds verifiëren via onderstaande link:

http://www.fsma.be/nl/Supervision/finbem/vt/hypo.aspx

Als kredietmakelaar bevelen wij producten aan uit een ruim gamma van op de markt beschikbare kredietovereenkomsten. Ons kantoor analyseert een voldoende aantal op de markt beschikbare producten en beveelt één of meer op de markt beschikbare kredietovereenkomst(en) aan rekening houdend met uw  behoeften, financiële situatie en de persoonlijke omstandigheden.

KLACHTENBEHANDELING

Ons kantoor doet haar uiterste best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. U kan steeds bij ons kantoor terecht voor uw vragen en problemen. Mocht u een klacht over onze dienstverlening hebben die wij niet in onderling overleg kunnen oplossen, kan u steeds terecht bij Ombudsfin te 1000 Brussel, North Gate II, Koning Albert II-laan 8 bus 2 – tel. 02/545.77.70 – fax. 02/545 77 79 – Ombudsman@Ombudsfin.be – www.ombudsfin.be.  

Commissie

Voor onze bemiddeling inzake kredieten ontvangt ons kantoor een commissie, waarvan het bedrag nog niet is gekend. Het reële bedrag van deze commissie zal in een latere fase in de ESIS (Europees gestandaardiseerde informatiefiche) worden toegelicht.

Op verzoek informeert ons kantoor over de variatie in de hoogte van de commissielonen die worden betaald door de verschillende kredietgevers die de aan de consument aangeboden kredietovereenkomsten verstrekken.