Aanpassing openingsuren kantoor De Panne vanaf 1 januari 2014

Bij deze hebben ons uurrooster voor kantoor DE PANNE aangepast om

A )   De nodige tijd te reserveren voor administratieve afhandeling

B )   Tijd te reserveren voor ongestoorde afspraken en dossierbespreking

opens

Het is de bedoeling uw dossier grondig door te nemen zonder telefoons, bijkomende bezoekers en andere elementen die ons gesprek onderbreken.  Dit om de kwaliteit van dienstverlening op dat moment te verhogen. Dit zowel voor bank- als verzekeringsaangelegenheden.

Bankloket sluit af om 17u30 in de week en om 12u15 op zaterdagvoormiddag.

Een goede voorbereiding maakt een geslaagde afspraak. Informeer ons over de toedracht.

Mail desgevallend uw vraag naar ons kantoor op Depanne@zakenkantoor-luyssen.be

Onze verantwoordelijke SCHADE staat u graag te woord in de VOORMIDDAG.  Zoniet is dit met mezelf op afspraak.